Družstvo

Základní informace

Bytové družstvo Trnková 1865
se sídlem Trnková 1865/24, Krč, 142 00 Praha 4
IČO: 26770725
Spisová značka: Dr 5837 vedená u Městského soudu v Praze

číslo hlavního účtu:  0084061379/0800 (pro úhradu dalšího členského vkladu a příspěvků do fondu údržby a oprav)
číslo podúčtu:    19-0084061379/0800  (pro úhradů příspěvků do provozního fondu, záloh a doplatků za služby)

email: trnkova1865@centrum.cz

Představenstvo

  • předsedkyně: Tereza Rychtaříková
  • místopředseda: Radovan Košťál
  • členka: Renáta Boukalová

Kontrolní komise

  • předsedkyně: Jana Kopkanová
  • členka: Mária Veselá
  • členka: Irena Thomová